TÁTO STRÁNKA POUŽÍVA SÚBORY COOKIES V ZÁUJME POSKYTOVANIA SLUŽIEB V SÚLADE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV. MÔŽETE SI NASTAVIŤ SPÔSOB UKLADANIA ALEBO PRÍSTUP K SÚBOROM COOKIES VO VAŠOM PREHLIADAČI ALEBO V NASTAVENIACH SLUŽBY.
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Komu:
 Predávajúci: PhDr. Ivana Klučiariková - Happystore Adresa predávajúceho: Jaseňová 3219/4, 010 07 Žilina E-shop predávajúceho: www.happystore.sk E-mail predávajúceho: info@happystore.sk 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar / o poskytnutí nasledujúcej služby*: * Nehodiace sa prečiarknite 


Číslo objednávky:
E-mail:
Dátum objednania / dátum prijatia:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa:
E-mail:
Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu:

Ak nevyplníte, bude Vám platba vrátená rovnakým spôsobom, ako ste použili pri svojej platbe


Podpis: 
Dátum: 


* Tento formulár skopírujte do MS Word a zašlite e-mailom na info@happystore.sk